Jaskyne

Demänovská jaskyňa slobody
Krasová jaskyňa situovaná v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline je najnavštevovanejšou a vďaka bohatej kvapľovej výzdobe aj najkrajšou jaskyňou na Slovensku. Má zaujímavý systém chodieb (bočné klesajúce chodby ústia na horizontálne jaskynné úrovne), podzemných siení a dómov, vytvorených v šiestich jaskynných úrovniach, ktoré vznikli počas pleistocénu. Z celkovej dĺžky 8 897 m je pre verejnosť sprístupnených len 1 600 m. Prehliadka jaskyne je rozdelená na malý okruh: 1,2 km - 60 min a veľký okruh: 2,2 km - 100 min.

Demänovská ľadová jaskyňa
Je jednou z najstarších známych jaskýň v Európe, bola objavená už v roku 1299. Nachádza sa v Demänovskej doline na brale Bašta nad Kamennou chatou. Pozostáva z priestranných chodieb a dómov, rozložených v troch jaskynných úrovniach. Je zaujímavá bizarnými a mohutnými tvarmi podzemných priestorov, vzácnou jaskynnou faunou, a výskytom trvalej ľadovej výplne. Z celkovej dĺžky 1 900 m je verejnosti sprístupnených 680 m. Vstupný otvor leží nad Kamennou chatou vo výške 740 m asi 90 m nad terajšou hladinou Demänovky.

Harmanecká jaskyňa
Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa je najznámejšou jaskyňou Veľkej Fatry. Nachádza sa na území Harmaneckého krasu, medzi Banskou Bystricou a Turčianskymi Teplicami. Dominuje v nej biely mäkký sinter a jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Nádherné sú pohľady na stalagnitovú výzdobu, nástenné vodopády, rozsiahle dómy a jazierka.

Dobšinská ľadová jaskyňa
Svetoznáma jaskyňa, v roku 2000 zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Nachádza sa v Stratenskej hornatine, neďaleko baníckeho mestečka Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj. Charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na svete. Ľadová výplň sa tu vyskytuje v rôznych formách a hrúbka ľadu na niektorých miestach presahuje 25m. Najlepšie podmienky pre tvorbu ľadovej výzdoby sú v jarnom období, keď povrchové vody prechádzajú puklinami a v priestoroch namŕzajú v podobe rozmanitých útvarov. Miestami sa vplyvom sublimácie utvára i povlak inoväte, čo dodáva podzemným priestorom osobité čaro.